POPLATKY

Vložné pro účastníky publikující ve sborníku BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012 a ve Special Issue enviBUILD v časopise Advanced Materials Research0 Kč*0 €*
Vložné pro účastníky publikující ve sborníku BUDOVY A PROSTŘEDÍ 20120 Kč**0 €**
Vložné pro pasivní účastníky0 Kč 0 € 
Sborník tištěný (ISBN 978-80-214-4505-5)0 Kč 0 € 

Účastnické vložné zahrnuje sborník na CD (s ISBN), jednání v sekcích, oběd, občestvení a raut.
*Vložné zahrnuje uveřejnění příspěvku ve sborníku BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012 (ISBN 978-80-214-4505-5) a ve Special Issue enviBUILD 2012 v časopise Advanced Materials Research (ISSN 1022-6680), on-line přístup k tomuto časopisu a také tištěné vydání Special Issue enviBUILD 2012. Dále pak zveřejnění článku v databízích SCOPUS, Web of Science atd. Podmínkou je dobrá angličtina. Publikaci v systému SCOPUS zajišťuje Trans Tech Publications.
**Vložné zahrnuje uveřejnění příspěvku ve sborníku BUDOVY A PROSTŘEDÍ 2012 (ISBN 978-80-214-4505-5).

Platební údaje budou přístupné v sekci OSOBNÍ AGENDA (po provedení registrace).

Ceny jsou uváděny včetně DPH 20%.
Daňový doklad obdržíte po zaplacení.

Všechna práva vyhrazena © Fakulta stavební VUT v Brně