POKYNY

Při příležitosti konání konference bude vydán sborník recenzovaných příspěvků jak v tištěné formě, tak v digitální formě na CD nosiči (sborníky vyjdou pod svými ISBN čísly). Za tímto účelem bude třeba v případě zájmu zařazení příspěvku do sborníku jeho text upravit dle pokynu pro zpracování příspěvků.

Požadována je základní verze článku pro uveřejnění v tištěném sborníku. Základní verze nesmí svou délkou přesahovat 4 strany (dle formátování popsaném v přiložených šablonách) a musí být uzpůsobena pro černobílý tisk (barevné obrázky je možné vkládat, ale je třeba zachovat čitelnost obrázku i po jeho převedení do odstínů šedi).
Kromě povinné základní verze je možné zpracovat i rozšířenou verzi článku, která bude uveřejněna v digitální podobě ve sborníku na CD nosiči. Rozšířená verze nesmí svou délkou přesahovat 10 stran (dle formátování popsaném v přiložených šablonách) a může obsahovat barevné obrázky.

Příspěvky jsou požadovány v českém nebo slovenském jazyce anebo anglickém jazyce. U příspěvků v češtině a slovenštině je potřeba název a klíčová slova uvést také v jazyce anglickém. V případě, že požadujete publikování v časopise Advanced Materials Research (ISSN 1022-6680), v databázi SCOPUS, Web of Science, atp. je vyžadován jazyk anglický.

Publikaci v systému SCOPUS zajišťuje Trans Tech Publications.

Příspěvky je třeba uploadovat on-line po přihlášení ve stanovených termínech.

Dokumenty ke stažení:
Pokyny pro zpracování příspěvku v češtině
Pokyny pro zpracování příspěvku v angličtině
Pozvánka v češtině
Pozvánka v angličtině

Všechna práva vyhrazena © Fakulta stavební VUT v Brně